Update! Cannabis Farm 6weeks After Topping

1903 Views  | 

Update! Cannabis Farm 6weeks After Topping

การ Topping เป็นเทคนิคการปลูกกัญชง เพื่อเพิ่มผลผลิต ในการ Topping ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อน
คือการตัดยอดส่วนบนของพืช เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของกัญชงให้แตกพุ่มและผลผลิตให้มากขึ้น

 

   

 

หลังจากนี้จะเข้าสู่สภาวะการทำดอก

  

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com