Canabis 6wks After Topping.

การ Topping เป็นเทคนิคการปลูกกัญชง เพื่อเพิ่มผลผลิต ในการ Topping ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อน
คือการตัดยอดส่วนบนของพืช เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของกัญชงให้แตกพุ่มและผลผลิตให้มากขึ้น
      
Powered by MakeWebEasy.com